Artikel uit het blad Sammler

Een artikel uit het blad
Sammler, ter gelegenheid
van de tentoonstelling in
Schloss Merseburg, Duitsland.